STOWARZYSZENIE ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁAWACINKU STARYM I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 „AD ASTRA”

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełnię praw publicznych lub cudzoziemiec posiadający miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską oraz w pełni akceptuje statut oraz cele Stowarzyszenia.

NR KRS: 0000768771

NIP: 5372646132

REGON: 382404320

ADRES E-MAIL: ADASTRASLAWACINEK@GMAIL.COM

Numer rachunku: 58 1600 1462 1826 1756 1000 0001

ZARZĄD:

Justyna Szczepaniuk – Prezes

Andrzej Brejer – Wiceprezes

Anna Kopczyńska – Zozula – Sekretarz

Beata Księżopolska – Wieczorek  – Skarbnik

Jacek Wawryniuk- Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

Emilia Tranda – Andrusiuk- Przewodnicząca Komisji

Olga Steciuk – Członek Komisji

Piotr Szysz – Członek Komisji

W przypadku składki członkowskiej tytułem wpisujemy: Imię, Nazwisko i jakiego okresu wpłata dotyczy. Zgodnie z uchwałą przyjętą na zebraniu składka członkowska wynosi nie mniej jak 5 zł miesięcznie i można ją opłacać miesięcznie, kwartalnie, za pół roku i rocznie.

Close Menu
Skip to content