mgr Stanisław Szewczyk dyrektor szkoły; nauczyciel dyplomowany;

                                            wychowanie fizyczne, informatyka

mgr Beata Lipka — wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany; język polski, informatyka

 

mgr Grzegorz Biegajło – nauczyciel dyplomowany; wychowanie fizyczne

mgr Edyta Biernacka-Jówko – religia

mgr Emilia Byszuk — nauczyciel dyplomowany; historia, wiedza o społeczeństwie, etyka

mgr Mateusz Cydejko – nauczyciel stażysta; wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Danilewska — nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

mgr Katarzyna Dubisz nauczyciel dyplomowany; fizyka, technika – urlop macierzyński

lic. Michalina Gdela nauczyciel kontraktowy; język angielski – urlop macierzyński

mgr Krystyna Giermańska — nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna

mgr Izabela Głowacka nauczyciel dyplomowany; język angielski

mgr Marzena Golec nauczyciel kontraktowy; edukacja wczesnoszkolna

mgr Żaneta Hut nauczyciel geografii

mgr Sylwia Grzybowska logopeda, urlop macierzyński

dr Barbara Kociubińska — Koza – nauczyciel dyplomowany; język rosyjski, edukacja wczesnoszkolna

mgr Edyta Korneluk – nauczyciel dyplomowany, język angielski

mgr Sylwia Korneluk nauczyciel dyplomowany; chemia, biologia, przyroda

mgr Anna Kosieradzka – nauczyciel kontraktowy; nauczyciel wspomagający, doradca zawodowy

Ks.Piotr Kruk —  nauczyciel dyplomowany; religia

mgr Renata Kwiatkowska — nauczyciel mianowany; przyroda, biologia

mgr Dorota Misiejuk – nauczyciel dyplomowany; plastyka, informatyka, technika

mgr Marta Monastyrska — nauczyciel kontraktowy; język angielski – zwolnienie lekarskie

mgr Anna Najdyhor nauczyciel dyplomowany; język polski  
mgr Ewa Nitek —nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna

mgr Teresa Olesiejuk — pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany; muzyka, plastyka, biblioteka          

mgr Zbigniew Romaniuk — nauczyciel mianowany; wychowanie fizyczne   

mgr Teresa Stańczuk – nauczyciel mianowany; nauczyciel wspomagający, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jadwiga Szewczyk — nauczyciel dyplomowany; matematyka, informatyka   

mgr Aneta Szydło — nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna    

mgr Renata Walczuk — nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna

mgr Agata Wiercińska – nauczyciel dyplomowany; fizyka, matematyka

mgr Małgorzata Zmysłowska-Siemakowicz nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna

 

Close Menu