mgr Stanisław Szewczyk dyrektor szkoły; nauczyciel dyplomowany;

                                            wychowanie fizyczne, informatyka

mgr Beata Lipka — wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany; język polski, informatyka

 

mgr Rafał Barszczewski – nauczyciel dyplomowany; język rosyjski, geografia

mgr Edyta Biernacka-Jówko – nauczyciel kontraktowy; religia

mgr Anna Bolesta – nauczyciel kontraktowy; wychowanie przedszkolne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Emilia Byszuk — nauczyciel dyplomowany; historia, wiedza o społeczeństwie, etyka

mgr Mateusz Cydejko – nauczyciel kontraktowy; wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Danilewska — nauczyciel dyplomowany; nauczyciel wspomagający

mgr Katarzyna Dubisz nauczyciel dyplomowany; fizyka

lic. Michalina Gdela nauczyciel kontraktowy; język angielski – urlop

mgr Krystyna Giermańska — nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna

mgr Izabela Głowacka nauczyciel dyplomowany; język angielski

mgr Marzena Golec nauczyciel kontraktowy; edukacja wczesnoszkolna

mgr Sylwia Grzybowska logopeda

mgr Edyta Korneluk – nauczyciel dyplomowany, język angielski

mgr Sylwia Korneluk nauczyciel dyplomowany; chemia, biologia, przyroda

mgr Anna Kosieradzka – nauczyciel kontraktowy; nauczyciel wspomagający, doradca zawodowy

mgr Renata Kwiatkowska — nauczyciel mianowany; przyroda, biologia

mgr Dorota Misiejuk – nauczyciel dyplomowany; plastyka, informatyka, technika

mgr Marta Monastyrska — nauczyciel kontraktowy; język angielski – urlop macierzyński

mgr Anna Najdyhor nauczyciel dyplomowany; język polski  

mgr Katarzyna Niczyporowicz – nauczyciel dyplomowany; nauczyciel wspomagający
mgr Ewa Nitek —nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna

mgr Teresa Olesiejuk — pedagog szkolny, nauczyciel dyplomowany; muzyka, plastyka, biblioteka          

mgr Zbigniew Romaniuk — nauczyciel mianowany; wychowanie fizyczne   

mgr Teresa Stańczuk – nauczyciel mianowany; nauczyciel wspomagający

Ks.Artur Stefaniak—  nauczyciel mianowany; religia

mgr Jadwiga Szewczyk — nauczyciel dyplomowany; matematyka, informatyka   

mgr Aneta Szydło — nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna    

mgr Renata Walczuk — nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna

mgr Agata Wiercińska – nauczyciel dyplomowany; fizyka, matematyka

mgr Małgorzata Zmysłowska-Siemakowicz nauczyciel dyplomowany; edukacja wczesnoszkolna

 

Close Menu
Skip to content